НИП „Дечје новине јуниор“ д.о.о.

Хајдук Вељкова бр. 3, 32300 Горњи Милановац

Телефони: 032/711-073 060/654-32-53 066/6711-073

Тел/факс: 032/717-434

Email: [email protected]

Webmail: [email protected]

Бубамара паметница, Бубамара игралица су радно игровни материјали за децу и одрасле.

БУБАМАРА ПАМЕТНИЦА и БУБАМАРА ИГРАЛИЦА су радно игровни материјали осмишљени и конципирани тако да се ослањају на нове Основе програма предшколског васпитања и образовања. Намењени су деци, васпитачима и родитељима. Дете учи кроз игру, тражењем решења, укљученошћу, уважавањем. Садржаји овог материјала омогућују деци да и сама одлучују о томе шта ће, када и како радити, уз мноштво идеја и предлога за игре који се могу употребљавати у даљем процесу сазнања. Радно игровни материјал „Бубамара паметница“ и „Бубамара игралица“ подржавају развој маште и креативности, као и сарадњу деце са одраслима, развој самосталности и све друге циљеве истакнуте у новим Основама програма. Васпитачима овај материјал помаже да употпуне садржај, а родитељима пружају нове идеје за провођење квалитетног времена у игри и раду с децом. „Бубамара паметница“ и „Бубамара игралица“ подржавају добробит детета кроз интегрисани приступ учењу, повезивање игре и других активности као и изградњу смислених односа.

Аутори радно игровног материјала Милка Симић и Марија Шћепановић, више од 25 година се баве предшколством, као и практичари кроз непосредан рад са децом и као истраживачи који истражују и преиспитују сопствену праксу. Аутори су више песама, прича и драмских текстова за децу. Такође су аутори више стручних радова из области предшколства, који су презентовани на међународним стручним скуповима и конференцијама и конгресима. Знање и искуство стечено годинама рада, искористиле су за креирање аутентичног радно игровног материјала. Овај материјал мотивише децу и ставља у функцију све њихове потенцијале, пружа им могућност да истражују и трагају за одговорима на питања и долазе до разноврсних решења.

Рецензенти радних листова: дипломирани васпитач и учитељ Слободанка Радосављевић, самостални педагошки саветник Мирјана Петровић, дипломирани педагог Соња Спасић и мастер васпитач Нела Дујић.