НИП „Дечје новине јуниор“ д.о.о.

Хајдук Вељкова бр. 3, 32300 Горњи Милановац

Телефони: 032/711-073 060/654-32-53 066/6711-073

Тел/факс: 032/717-434

Email: [email protected]

Webmail: [email protected]

Моја бубамара, Бубамарица од 3 до 4 и Бубамарица од 4 до 5 су радни листови намењени деци
предшколског узраста. Радни листови су осмишљени по мери деце и у складу са њиховим потребама.


МОЈА БУБАМАРА је радни лист намењен деци предшколског узраста у којем су обједињени садржаји из српског језика, математике и света око нас. Рукопис има 148 страна. На почетку је дат садржај и објашњење налога (сазнај, размисли, залепи, истражи, закључи), који се појављују у радним листовима. Прилагођени су узрасту у развојном нивоу деце. Осим едукативног (циљ је стицање знања), садржаји подстичу и развијање дивергентног мишљења и истраживања. Текст је језички и стилски уједначен. Ликовно-графички и визуелни садржаји су репрезентативни и подстичу развој логичког и критичког мишљења. Задаци се реализују кроз игру, уз шалу, у опуштеној атмосфери. Подстичу групну кохезивност, међусобно уважавање сопственим темпом и самопроцену. Осмишљене активности подстичу различите методе и облике рада, где долази до изражаја креативност деце, истраживачки дух и примена наученог.

БУБАМАРИЦА ОД 3 ДО 4 је радни лист намењен узрасту од три до четири године и у потпуности су прилагођени развојном нивоу деце тог узраста. Рукопис има 66 страна. Радни лист обезбеђује праћење и усмеравање развоја детета из више области. Поред едукативног, мотивационе илустрације и игролике активности подстичу развој менталних активности и свестрани развој деце. Задаци су изузетно занимљиви и разноврсни и својом концепцијом ће заокупити дечју пажњу. Садржајима који се односе на свет који нас окружује, подстиче се природна радозналост деце. Пребројавањем елемената скупа, као и доцртавањем облика до задатог броја, деца се интуитивно уводе у свет скупова и бројева. Спајајући предмете уочавањем сличности и различитости, деци се пружа прилика да кроз активности развију способност груписања и класификације, омогућују деци да уочавају, запажају, откривају, објашњавају и на тај начин ангажују више чула паралелно.

БУБАМАРИЦА ОД 4 ДО 5 је радни лист намењен узрасту од четири до пет година. Рукопис има 66 страна. На почетку је дато објашњење налога који се појављују у радном листу и садржај, а на крају Додатак са налепницама. Радни лист привлачи пажњу цртежима и илустрацијама, који изазивају заинтересованост детета тог узраста. Садржаји из свакодневног живота, света маште, играчака, маскенбала, прича, песама, бројева... Посебну пажњу код деце привући задаци (спајање тачкица, украшавање бојењем) који подстичу развој фине моторике. Такође, ту су и илустрације на основу којих треба да испричају причу и залепе сличице из Додатка. Подједнако интересантни су и задаци који се односе на свет који нас окружује (годишња доба, празници, породица, свет биљака и животиња). Начином излагања садржаја и укључивањем деце у одговарајуће самосталне активности прилагођене њиховом узрасту, подржава се развој говорне културе и богаћење речника.

Аутор радних листова Маја Миловић је својим знањем и стручношћу обезбедила услове за подстицање развоја личности сваког детета, његових способности, одговорности, односа према раду, стваралаштву, за стицање конкретних знања и вештина, као и темељну припрему деце за полазак у школу. Рецензенти радних листова: професор разредне наставе Драгана Аничић, професор разредне наставе Катарина Миловановић и дипломирани педагог Кристина Булатовић.