НИП „Дечје новине јуниор“ д.о.о.

Хајдук Вељкова бр. 3, 32300 Горњи Милановац

Телефони: 032/711-073 060/654-32-53 066/6711-073

Тел/факс: 032/717-434

Email: [email protected]

Webmail: [email protected]

БУБАМАРА и МАЛИ ЗЕКА су часописи нањени предшколцима и млађој деци.

Подстичу малишане на логичко размишљање да уочавају, опажају, упознају околину, закључују, решавају задатке на практичан начин и да слободно износе своје мишљење. Задаци су разноврсни и омогућавају деци да уче, упознају нове песме и приче, анализирају, цртају, боје, лепе, исецају.

Главну улогу у цртању и бојењу има фина моторика чији развој треба подстицати током читавог детињства. У жељи да пробудимо дечју радозналост, подстакнемо их на уочавање и слободно изражавање, потрудили смо се да им понудимо увек нешто ново.

Часописи БУБАМАРА и МАЛИ ЗЕКА излазе једном месечно, у току школске године, што значи да објављујемо 10 бројева.

БУБАМАРА је часопис намењен деци старијег
и предшколског узраста.

МАЛИ ЗЕКА је часопис
за децу од 3 до 5 година.

БУБАМАРА и МАЛИ ЗЕКА доносе радост!

На основу мишљења Министарства просвете Републике Србије, допис 650-02-00649/210-06, препоручују се часописи БУБАМАРА и МАЛИ ЗЕКА у раду са децом предшколског узраста.