НИП „Дечје новине јуниор“ д.о.о.

Хајдук Вељкова бр. 3, 32300 Горњи Милановац

Телефони: 032/711-073 060/654-32-53 066/6711-073

Тел/факс: 032/717-434

Email: [email protected]

Webmail: [email protected]

Бубамара и српски, Бубамара и математика и Бубамара и свет око нас
су радни листови намењени деци предшколског узраста. Радни листови су осмишљени по мери деце и у складу
са њиховим потребама. Сваки радни лист има по 68 страна.

БУБАМАРА И СРПСКИ

Рукопис има 66 страна, подељених на шездесет једну лекцију. Доприносе интеграцији знања, развоју система и стицању функционалних знања. Садржај и обим радних листова полазе од општих основа предшколског програма. Прилагођени су узрасту и развојном нивоу деце. Текст је језички и стилски уједначен. Ликовно-графички и визуелни садржаји подстичу развој логичког и критичког мишљења. Задаци и налози су логично повезани, мотивишу мисаоно и ангажују вољно децу да истражују, питају и презентују знања.

БУБАМАРА И МАТЕМАТИКА

Рукопис има 66 страна, подељених у осам тематских целина (Геометријски облици и геометријска тела; Упоређивање и положаји предмета; Линије; Скуп; Бројеви од 1 до 5; Бројеви од 6 до 10, нула и редни бројеви; Знак мање од, веће од, једнако и Математички кутак). Задаци су конципирани тако да омогућавају деци напредовање сопственим темпом и самопроцену. Осмишљене активности подстичу различите методе и облике рада, где долази до изражаја креативност ученика, истраживачки дух и примена наученог.

БУБАМАРА И СВЕТ ОКО НАС

Рукопис има 66 страна, подељених на педесет једну лекцију. Осмишљене и подстицајне игре и активности пружају могућност да Свет око нас пре свега схватају и разумеју, а искључују репродуктивно учење. Едукују их, усмеравају ка истраживањима, наводе на посредна и непосредна закључивања. Примери који се наводе су функционални, разноврсни, са околином као извором сазнања. Садржаји су повезани у оквиру низа предмета који могу бити у корелацији (математика, српски језик, ликовна култура и музичка култура).